Sun. Apr 5th, 2020

А Г О Р А

ВЕСТИ, ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ

За нас


АГОРА.МК претставува отворен форум за академска и политичка дебата, со агрегација на гледиштата на официјалните политички субјекти, но исто така и на граѓанскиот сектор и индивидуални истражувачи и креатори на јавното мислење.

Идејата е подигање на нивото на политичка дебата, но и дебати насочени кон креирањето на јавни политики од различни општествени сфери (образование, јавен политички живот, економија, екологија, инфраструктура, земјоделство, здравство и сл.).

Потребата за слободен простор за стручна и научна дебата за актуелни политички прашања и општествени проблеми поврзани со креирањето на различни политики е дотолку важна за унапредување на севкупните демократски процеси и креирање на подобро општество за сите.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.